Lukketid / Shutter Speed

Velkommen til sektionen omkring Lukketid / Shutter Speed.

Dette er en del af min online guide til at lære omkring hvordan du eksponere dit kamera, for at få en bedre forståelse af hvornår og hvorfor man benytter Blænde, Lukketid og ISO.

Hvad er lukketid?

For igen at holde det helt simpelt, så består “lukkeren” af en klap der åbner sig når du tager et billede, og lukker sig igen når du er færdig, hvor der i den åbne periode kommer lys igennem til din sensor.

Som jeg nævnte i forrige afsnit, hvor man kunne sammenligne blænden med hornhinden og regnbuehinden, så kan lukkeren beskrives som dit øjenlåg.

Forestil dig at du hele tiden har lukkede øjne, og når du så vil se noget så åbner du dem i et kort øjeblik og så lukker dem igen. I det tidsrum hvor dine øjne var åbne, nåede der at passere lys igennem dit øje (blænden) og ind i sensoren (hjernen).

Dette tidsrum kan kaldes for lukketid, og alt afhængig af hvor længe du holde dine øjne åbne, bestemmer du hvor meget lys der passerer igennem til sensoren.

Lukketid er også kendt som Shutter Speed.

Bevægelsessløring?

Den vigtigste ting at tænke på når man skal indstille sin lukketid til den situation man står i, er at bedømme hvor meget bevægelse man ønsker.

Forestil dig et eksempel hvor du står og kigger på noget i bevægelse, men dine øjne er lukkede.

Hvis din lukketid er hurtig, så er det ligesom hvis du blinker og kun ser hvad der er foran dig i et meget kort øjeblik. I det tidsrum hvor du åbnede øjnene, kunne du ikke nå at se meget bevægelse, men blot et fast frosset billede af hvad der var foran dig.

Hvis din lukketid derimod er langsom, så er det ligesom hvis du holdt øjnene åbne i f.eks. 2.5 sekund, og derefter lukkede dem igen. I dette tidsrum når du at opfange meget mere af det der sker foran dig, og alt i bevægelse i dette tidsrum vil blive sløret i dit endelige billede.

Smarte tricks

Man kan bruge lukketiden til at fastfryse ting i bevægelse, men man kan også bruge lukketiden til at skabe helt unikke billeder af netop ting i bevægelse.

Billede til venstre her er taget med et kamera på et stativ, hvor der er anvendt en lang lukketid for at fange bevægelsen i vandets løb ned af klipperne.

Hvis man havde brugt en hurtig lukketid ved samme billede, så havde der ikke samme bevægelse i vandet, men så havde vandet været fastfrosset på en helt anden måde.

Det handler om at bruge alle disse teknikker til ens fordel, for at få skabt netop det billede som man er ude efter.

Den perfekte indstilling

Igen handler om at finde den gyldne indstilling der passer bedst til det du er ved at udføre, og som giver det bedste resultat.

Hvis du ønsker at fastfryse ting i bevægelse, så benyt en hurtig lukketid, og står du i den situation hvor der er for mørkt omkring dig, og du allerede bruger den højeste blænde til rådighed for dig, men du mangler stadig lys for at dit billede er eksponeret korrekt. Så benyt her en lavere lukketid, hvis der ikke er ting i bevægelse i dit billede.

ISO er det næste kapitel i min lille guide, og der skal vi lære om hvad du kan gøre når blænden og lukketiden ikke er nok til at opnå det resultat du er ude efter.

Du er nu halvvejs igennem guiden.
50

Tilbage til Blænde

Tryk for at komme tilbage til forrige step i guiden.

Videre til ISO

Tryk for at komme videre til næste step i guiden.

Eller gå til et af emnerne med det samme?

Er du interesseret i at læse om et specifikt emne istedet for at gå til næste side, så vælg herunder det emne som du ønsker at læse mere om.